Cennik

Usługi ewidencji księgowej i kadrowej w ramach umowy
Przedsiębiorca Standard
Do 20 dokumentów/dekretów 150,00 zł
Do 50 dokumentów/dekretów 200,00 zł
Każde następne 50 dokumentów 100,00 zł
Przedsiębiorca Plus
Do 20 dokumentów/dekretów 300,00 zł
Do 50 dokumentów/dekretów 400,00 zł
Każde następne 50 dokumentów 200,00 zł
Pracownik Standard - osoba 25,00 zł
Pracownik Plus - osoba 50,00 zł

 

Podane ceny dotyczą sporządzania ksiąg i ewidencji VAT. W przypadku sporządzania wyłącznie ksiąg bez ewidencji VAT lub w przypadku, gdy Klient posiadający nie więcej niż 20 dokumentów księgowych zdecyduje się na rozliczenia podatku dochodowego oraz VAT w systemie kwartalnym cena za usługę może zostać obniżona o 10% w stosunku do ceny wyjściowej.

 

 

Usługi dodatkowe
Udział w ramach kontroli skarbowej lub ZUS - godz 200,00 zł
Wnioski o wydanie interpretacji podatkowej - dokument 200,00 zł
Jednorazowa amortyzacja z pomocy de min. 200,00 zł
Regulamin lub Porządek Pracy 200,00 zł
Wniosek o kredyt 200,00 zł
VAT WZM (zwrot za materiały budowlane) 10% min.100 zł
Wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach - dokument 100,00 zł
Wniosek do US i ZUS o niezaleganiu - dokument 100,00 zł
Bezpośrednie wizyty w urzędach - godz 100,00 zł
PIT roczny przedsiębiorcy 100,00 zł
Sprawozdania do GUS - szt 50,00 zł
Korekty deklaracji z winy klienta 50,00 zł
Przypisanie, weryfikacja PKD i PKWIU 50,00 zł
Dokumenty rejestracyjne EDG 50,00 zł
Ustalenie wymiaru urlopu 50,00 zł
Zgłoszenie do PIP, PIS, PIH - instytucja 50,00 zł
Listy płac absencyjne (zwolnienia, urlopy) 50,00 zł
Pojedyncze deklaracje (rozliczeniowe, aktualizacyjne) 30,00 zł
Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, aneksy - szt 20,00 zł
Listy płac nieabsencyjne 20,00 zł
Pisma, podania, noty korygujące - szt 10,00 zł
Wezwania do zapłaty, noty odsetkowe - faktura 10,00 zł
Oświadczenia do nawiązania stosunku pracy - dokument 10,00 zł
Skierowania na badania lekarskie 10,00 zł
Wysyłka pism, podań, deklaracji pocztą – szt. 10,00 zł