Usługi kadrowe

 

  1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z dostarczonymi umowami 

  2. Sporządzanie List Płac pracowników (indywidualne, zbiorcze)

  3. Prowadzenie Kart Przychodów pracowników

  4. Przygotowywanie i wysyłka do ZUS deklaracji DRA i raportów imiennych

  5. Rejestracja/wyrejestrowanie w/z ZUS pracowników Klienta

  6. Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników

  7. Sporządzanie i wysyłka internetem deklaracji PIT- 4R

  8. Sporządzanie dla pracowników i wysyłka internetem do Urzędów Skarbowych rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B, PIT-40)

  9. Komunikacja elektroniczna